Có lúc tôi dành ra hơn 8 tiếng 1 ngày để lướt Facebook. Chẳng biết để làm gì, chẳng có bạn, chẳng có gì để theo dõi. Nhưng tôi vẫn cứ làm như thế.

Đã đến lúc tôi phải thay đổi. Tôi bỏ Facebook. Và tôi chọn Reddit.


Reddit hơn Facebook chỗ nào? 

Trên Facebook, mọi thứ bị kiểm soát bởi một loại thuật toán phức tạp. Nó quyết định tôi thích ai, muốn làm gì và nên đi đâu.

Trên Reddit, tôi được chọn những thứ mà tôi thích. Và tôi follow chúng.

Trên Facebook, đầy rẫy những thông tin mà tôi chẳng quan tâm, hoặc chẳng nên quan tâm.

Trên Reddit, tôi chọn thông tin trên Newsfeed của tôi. Tôi thích chúng. Nếu không thích nữa, tôi có thể unfollow một cách dễ dàng. Rồi lại follow, nói chung là tôi mau chán mau thích lắm.

Trên Facebook, tôi kết bạn với người khác. Đồng thời "kết" luôn với hàng tá những câu chuyện hay những thứ của người đó. Mà tôi chẳng quan tâm. Thông tin bị bóp méo. Tầm ảnh hưởng của họ được xác định dựa trên số người follow. Tôi bị bó buộc vào một số cá nhân.

Trên Reddit, tôi chỉ theo dõi những gì mà tôi thích. Những người nào mà theo dõi sở thích đó, cũng chỉ đăng những gì liên quan. À, bên này còn có những quản trị viên nữa. Họ luôn theo sát mọi thông tin đăng tải trong chuyên mục. Tôi được tự do.

Facebook là nơi của chủ nghĩa cá nhân (của người khác) lên ngôi.

Reddit là nơi của chủ nghĩa cá nhân (của tôi) được lên ngôi.

Bản tiếng Anh trên Medium của tôi: Facebook is NOT for me

Domin