Trang Tử nói : " Dễ là đúng, khó là sai "
Tu đúng là gì. Là tích cực lên : vui vẻ lên, hạnh phúc lên, bình an lên, ...
Tu sai là gì. Là tiêu cực hơn : mệt mỏi hơn, buồn khổ hơn, dằn vặt hơn, hỗn loạn hơn,...
Sai thì sao ? Sai thì sửa !
Sửa gì ? Sửa mình !
Sửa mình như thế nào ?
Nhìn lại mình - đối diện mình - chấp nhận mình - yêu chính mình - sửa mình, ...
Bằng phương pháp nào ?
Đặt câu hỏi - Tìm kiếm - Lựa chọn - Trải nghiệm -
Dễ là đúng,...
Trong lúc này. Hiện tại này.
Dưỡng tâm là sửa mình để quay lại cuộc sống và sống hạnh phúc hơn, không phải để bám chấp vào lý thuyết và tách rời khỏi cuộc sống.