Tại sao lại nhớ
Khi đã muốn quên
Biết là không nên
Nhưng sao vẫn nhớ

Vẫn chuyện muôn thuở
Chẳng muốn nhớ đâu
Trái tim cứng đầu
Không chịu quên đó

Nhiều khi muốn bỏ
Tâm trí thảnh thơi
Nhận ra ở đời
Không như ý muốn
^_^