Viết tặng em câu thơ dang dở
Chút nhạc buồn, chút đắng cà phê
Gửi cho em chút nắng chiều về
Hoàng hôn buông, đượm màu nỗi nhớ.

Viết tặng em câu thơ dang dở
Chút tương tư, chút khói đê mê
Hôm nay có ai đưa em về?
Xe anh chở một màu buồn thương nhớ.

Viết tặng em câu thơ dang dở
Là tiếng lòng lặng tiếng tỉ tê
Hôm nay ai có làm gì tệ?
Làm em buồn, đêm một thoáng bơ vơ.

Viết tặng em câu thơ dang dở
Là nỗi lòng, là màu tối u mê
Em có nghe gió reo không thế?
Anh nhờ gửi đôi dang dở câu thơ.
                                    Dra - 28/02/2019