Đôi điều về Lê Long Đĩnh

Nay đi dạy, anh học sinh bảo: Em thích ông vua nào nhất ?

Thực ra, trả lời cũng khó. Mình không đặc biệt thích ai, nhưng hứng thú tìm hiểu nhất về vua Lê Long Đĩnh.

Chắc tại đời ông lắm scandals, mà tính mình ưa hóng hớt.

Quay lại thời Lê Hoàn, khi ông lên ngôi, lấy hoàng hậu tiền triều Dương Vân Nga, sử gia Ngô Sĩ Liên sau này có viết: " Đại Hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt chước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao?"  Câu nói của ông, là nhắm Lê Long Đĩnh - Lê Ngoạ Triều!

Truyền rằng “Long Đĩnh là người bạo – ngược, tính hay chém giết, ác bằng Kiệt, Trụ ngày xưa.
Khi đã giết anh rồi, lên làm vua thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi: có khi những tù phạm phải hình, thì bắt lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống; có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ; có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông.
Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh – thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi – hài hay là nhại tiếng làm trò. Long Đĩnh làm vua được 2 năm đổi niên -hiệu là Cảnh – thụy (1008-1009). Sang năm sau là năm Kỷ – Dậu (1009) thì mất, làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi.
Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là Ngọa-triều”.

Thế nhưng, phải chăng còn điều gì uẩn khúc hay không ?

1- Mình chưa từng nghe nói  hoang dâm vô độ sẽ bị bệnh trĩ. Hơn nữa, không thể ngồi tại sao có thể cưỡi ngựa, đích thân cầm quân ra trận những 6 lần ?

2- Có thể vua Lê Long Đĩnh ăn chơi sa đoạ, có phần "độc dị", nhưng để miêu tả ác bằng kiệt-trụ liệu có hơi ngoa ? Chẳng phải ông là người đầu tiên cho quân đi sứ cầu kinh về truyền bá, chẳng phải ông ngay khi giết anh trai Lê Long Việt cướp ngôi đã cho đun sôi vạc dầu cảnh cáo quan lại, thế nhưng giây phút Lí Công Uẩn tiến lên ôm xác vua, ông đã mủi lòng quay đi, ngay hôm sau thăng cấp cho Lí Công Uẩn làm Điện tiền chỉ huy sứ, an táng vua anh theo đúng nghi thức, hơn nữa còn đặ thuỵ hiệu dù Long Việt mới chỉ ở ngôi được ba ngày.

3- Lí Công Uẩn phụ trách bảo vệ Hoàng Gia, vậy khi Lê Long Đĩnh giết anh, ông đã ở đâu? Mình không dám nói bừa, rằng vua Lí Thái Tổ có cấu kết với Lê Long Đĩnh, thế nhưng biết đâu, ông sớm tiên liệu được sự việc, nhưng lại "nhắm mắt làm ngơ" ? Và rằng, khi vua Lê mất, hầu hết tư liệu chỉ ghi rằng " Vua Lê Long Đĩnh mất trong cung", "vua trút hơi thở cuối cùng trong cung",.... cái chết gần như không được nhắc đến rõ ràng.

Tự dưng lại nghĩ, liệu phải chăng có một ai hay thế lực nào đó cố tình bôi xấu ông, những sử gia có phải đã bẻ cong ngòi bút. Tất cả để chuẩn bị cho một âm mưu soán ngôi ?

Nhưng lịch sử là lịch sử, giả thuyết vẫn mãi là giả thuyết, chúng ta có thể nghi ngờ rất nhiều thứ, nhưng có một sự thật vô cùng sáng tỏ, nếu được chọn lại, tôi tin rằng nhân dân Việt Nam, lịch sử Việt Nam vẫn sẽ lựa chọn Lí Công Uẩn!

Những mối nghi ngờ ấy, để chúng ta hiểu rằng, lịch sử Việt Nam vô cùng hấp dẫn. Và đức độ nhân từ hay không, hãy nhìn ở kết quả. Cũng như Lê Hoàn, những âm mưu chốn quan trường không thể  làm xấu đi hình ảnh của nhà vua, mà để hậu nhân hiểu " khi một con người đủ hùng tài đại lược để thay triều đổi đại trong êm thấm thì ắt hẳn sẽ đủ tầm nhìn để xây dựng một nước Việt chắp cánh bay cao trong ngày Ngài nắm quyền"

- Hơi dài, và hơi xàm. Chúc cậu nào đọc đến đây cuối tuần vui vẻ. Nhân tiện, mình vừa thi xong Tiếng Anh. nên rảnh 🍂
25
2115 lượt xem
25
10
10 bình luận