Hôm nay đứa bạn hỏi:
"Cứ định thế mãi à?
Công việc đã ổn định
Sao không kiếm một bà?"
"Cứ từ từ, thong thả
Giờ chỗ làm còn xa
Tuần 4 5 hôm trực
Lấy về khổ người ta
Đang tự do tuyệt đối
Độc thân lâu sẽ ghiền
Vội gì "vơ lấy tội"
Để thế cho tự nhiên!
Biết, quen, thương, yêu, cưới
Nghĩ đến đã thấy lười
Thôi chuyện trăm năm ấy
Gác lại sang ba mươi..."
Hạnh phúc rồi sẽ tới
Mình chỉ việc ngồi im
Rảnh thì soi chính tả
Làm thơ và chụp film.

Espio 140 - Kodak 200