Nếu bạn đang rảnh thì FishCat xin giới thiệu một quyển sách với nội dung là 6 câu chuyện của những con người tại nhiều thời gian khác nhau, xâu chuỗi tạo nên một mạch truyện đầy cảm xúc.


Vân Đồ- Cloud Atlas 
Vân Đồ gồm 6 câu chuyện tách bạch nhau từ quá khứ đến tương lai, nội dung liên kết với nhau đầy khéo léo. Mạch truyện mạch lạc và khá rõ ràng, tuy để hiểu thêm tầng nghĩa của tác phẩm thì cần đọc đi, đọc lại từng chi tiết nhỏ. Vân Đồ đã được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2012.

Độ dài : 544 trang
Thời gian đọc : 3 ngày, 90-100 phút/1ngày
Giá tiền : 203 000₫( bản Việt) / 519 000₫( bản Anh)
Review : Update sau
Đánh giá cá nhân : 4/5