*** Ngày ta gặp nhau ***
Tôi thả hồn vào khoảng trời trống rỗng Giữa tâm trí này, tôi nghĩ về em Về những điều mà tôi tìm được Vào cái ngày tôi gặp được em.
Này em ơi, em sẽ nói gì nhỉ? Làm thế nào để tôi thấy được em? Cứ thế chạy đến, không lo nghĩ? Vừa mới gặp, có chắc đấy là tình?
Đêm hạ màn, tôi gặp em, có lẽ? Khi chiều xuống, tôi thấy bóng hình kia? Liệu sớm mai thức giấc, em bên cạnh Đẹp rạng rỡ, ta mãi chẳng chia lìa?
Tôi chẳng biết ngày nào mình gặp lại Nhưng hẳn đấy là ngày trời tươi xanh Ngày tôi đứng trước em, lòng bày tỏ: "Tôi yêu em, người con gái khuynh thành"
---
---
Người dịch: Trần Nguyệt Quế