<i>Ảnh: Gintama (Arc Nhan sắc khuynh thành)</i>
Ảnh: Gintama (Arc Nhan sắc khuynh thành)
Chàng và nàng duyên từ kiếp trước Sợi chỉ đỏ, vũ trụ đã trao Đêm đã khuya, đèn vẫn mờ tỏ Bên ô cửa, nhìn đến chốn nào.
Chưa từng gặp, hãy còn xa lạ Họ nhìn chú Cuội ngủ cùng mây Gửi đến trăng giấc mơ hằng muốn Người tình hỡi, đến bên ta này.
Hai tâm hồn vấn vương tình ái Ràng buộc bởi định mệnh ngàn xưa Liên kết thanh thuần, không vẩn đục Vận sinh tử chia cắt sao vừa.
Bầu trời đêm ngàn vì tinh tú Lung linh, rực rỡ những sắc màu Họ cùng nhìn ngắm, cùng chờ đợi Hai kẻ lạc lối tìm được nhau.
---
Thơ gốc (Reddit - u/Stormie_Sardothien_) https://www.reddit.com/r/Poems/comments/qckpni/soulmates/
---
(Tiêu đề tự đặt lại)
Người dịch: Trần Nguyệt Quế