3 tháng trôi qua nhanh và thật nhiều cảm xúc.
Tôi và anh đã lựa chọn nhau.
Như một điều gì đó thật tự nhiên và chân thành.
Trong thâm tâm vẫn lo sợ một điều gì đó.
Nhưng tôi cho anh niềm tin của tôi.
Cho a cả tình yêu của tôi.
Chúng ta có thể đi cùng nhau bao xa..........
Anh hãy dẫn tôi đi.