Mọi người nói mình lập dị, có suy nghĩ khác người, well thì từ quan điểm của họ, mình cũng thấy mình "khác người" thật. Bạn có thể chửi mindset mình như s.h.i.t, không sao cả, chúng ta khác nhau mà. Mình viết bài này chắc là để tìm xem có người nào giống mình không thôi haha=)). Thôi, vào đề cái nhể, theo mình, trong cuộc sống này, không có cái gì là đúng, mà cũng chẳng có gì là sai cả (đúng hay sai ở đây mình đề cập là theo góc độ của 1 sự vật sự việc, chứ mặt trời mọc đằng nào thì bạn cũng biết rồi đấy), cũng như chả có người tốt mà cũng chả có người xấu, để dễ hình dung, nó cũng na ná như từ "ba phải" vậy, cơ mà ý nghĩa nó khác nhau. Để giải nghĩa ra, thì mình nghĩ rằng, cái tốt hay cái xấu, nó phụ thuộc vào 2 thứ: điểm nhìn xã hội và hoàn cảnh lịch sử. Chính vì phụ thuộc vào 2 yếu tố như vậy, thế nên xấu hay tốt, mỗi người sẽ có 1 quan điểm riêng. Ví dụ như quan hệ đồng giới vậy, ở Anh vào những năm 1950 thì nó bị cho là vi phạm đạo đức, vi phạm hiến pháp, còn bây giờ, xã hội phát triển, mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn về giới LGBT, thì chẳng phải nó là điều mình chứng cho những gì mình vừa nói. Hay nói về vấn đề người tốt, họ có thể tốt với bạn lúc này, nhưng chắc gì họ đã tốt với bạn khi vấn đề đó đụng chạm vào lợi ích của họ? 
Quan điểm của mỗi người=))
Chính vì có mindset như vậy, nên lúc nào mình cũng muốn giữ ở mức trung lập, luôn nghe, tiếp nhận ý kiến về 1 vấn đề nào đó đang xảy ra tranh luận vậy, để tìm ra thứ "phù hợp" với mình . Và cũng có một mindset như vậy, mình không bao giờ đi phán xét một hành động hay một quyết định của ai đó, bởi vì mình nghĩ rằng, mình không hề sống cuộc sống của họ, liệu khi đặt mình vào địa vị của họ, mình sẽ hành động khác đi?. Từ đó, mình luôn thấu hiểu và cảm thông được với mỗi người, dễ dàng tha thứ cho hành động của họ kể cả nếu họ làm tổn hại đến mình. Có người bảo mình không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, không phải là mình không phân biệt hay gì, mà là mình chỉ phân biệt được cái " phù hợp" với mình, thứ mình chấp nhận được. Cơ mà cá nhân mình, mình cảm thấy mindset của mình cũng có thể sống được trong xã hội bây giờ, không phán xét, không áp đặt suy nghĩ của mình lên bất kì ai. Nói thế chứ chả biết có ông nào có suy nghĩ giống tôi ko nữa???