Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của kỳ thực tập. Trong suốt kỳ thực tập mình cũng chẳng được làm gì nhiều (chính xác là chả làm gì). Vì mình nhờ người quen xin vào để hoàn thành khoá luận, nên thời gian đến công ty chủ yếu là đọc tài liệu và viết luận. Nhưng mà nhìn chung thì có vẻ mình chán công việc, mặc dù là một đứa thích học. Hoặc có thể hôm nay mình đã mệt mỏi với khoá luận nên chả muốn làm gì nữa. Cứ nghĩ hôm nay xin mộc là xong, nhưng dượng lại kêu sửa lại một tí. Buồn đoạn đó đó, quét đạo văn tận 3 tiếng rưỡi nhưng tối mới sửa sợ không kịp nộp. Mà cũng do mình thôi mà, nhớ nhầm ngày nộp, đáng ra phải nên hoàn thành từ sớm. 
Mệt mỏi