Nhiều lúc chả hiểu sao... Khi trời nóng, là tôi phải ngồi lại một góc buộc bản thân thư giản trong cái sự nóng bức này. Không biết nữa,...
Ai biết nữa, cái bài viết này ra đời cũng chẳng có cái mục đích hẳng hoi ngoài việc trời hôm nay nó nóng quá chịu không nổi. Tôi cứ tưởng tượng như bản thân đang ngồi trong một cái nồi áp suất nghe ballade No.1 của Chopin. Hơi kì kì, sốc nhiệt mất