Những tháng ngày nghỉ việc mình đã chuẩn bị một khoản tiền và vài kế hoạch cho du lịch và khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên cuộc sống không như ta thường tính, một công ty nước ngoài đã gọi phỏng vấn và mình đã đậu và khoản tiền mà mình dự tính đang đầu tư bị trục trặc và có nguy cơ mất trắng :(
Để nuôi sống bản thân mình chấp nhận công việc mặc dù đây là 1 mảng khác rất nhiều so với chuyên ngành xuất nhập khẩu trước kia, nó là 1 công việc rất nhiều các nhiệm vụ Ad-hoc và thiên về chi tiết, số liệu - đều là những thứ mình không thích từ hồi đi học đại học...
Cố gắng để làm quen với công việc và deadline, bản thân mình cảm nhận rất chậm chạp trong việc học hỏi và chưa quen với cách làm việc. Cho đến hôm nay chị Leader mới review đánh giá. Kết quả bết bát hơn mình tưởng và cảm tưởng như mình đã đi sai hướng.
Phù hợp hay là không? Cố gắng chấp nhận để đi tiếp hay dừng lại? 
Đây là câu hỏi đã tồn tại trong đầu mình 2 tháng nay. Có lẽ mình nên dừng lại một chút để cảm nhận đam mê và định hướng lại một lần nữa rồi sẽ bước tiếp...