Gửi đến cô gái vàng trong làng Mắc Dịch!
CÔ MƯỜI BẢY
Thể loại: Thơ châm biếm
Tác giả: Bao Đồng công tử!
(Bài thơ thuật lại diễn biến tâm trạng và suy nghĩ của người viết, lời thơ hơi thô nhưng nhịp điệu lạc quan. Đây là thơ châm biếm nhẹ nhàng và không nhằm mục đích đả kích!)
 
Mới sáng tinh mơ bảnh mắt ra,
Nghe tin lập tức tỉnh như gà
Thằng ngồi bên cạnh kêu: "Ối chá!
Cô em mười bảy ở mô ra?"
 
Chuyện kể nửa đêm tối hôm qua
Cách ly một lúc cả khu nhà,
Chỉ vì có cô chơi quá xá
Bay lắc đã rồi nhiễm "Rô - na".
 
Đời này nhiều người ngộ ghê ha!?
Dịch ngay tới đít vẫn mặn mà,
Biểu hiện sốt ho còn trốn tránh
Gần đất xa trời mới kêu la!?
 
Nghi lây cho nhiều người dân ta,
Cả triệu con tim thức vì bà.
Bà cô trông mặt đâu còn trẻ?
Mà sao suy nghĩ vãi thật a?
 
Bao người nhẹ nhõm mấy hôm qua
Dịch đang kiểm soát tốt luôn nà!
Tự nhiên giờ lòi đâu một má?
Thiệt sự cảm thấy "Tổ sư cha!"
 
Giờ cô hãy nhớ thắp nhang nha!
Cầu mong bớt dịch cho nước nhà,
Bằng không dân mạng đào mồ mả
Cả họ nhà cô chửi phụ khoa!
 
~ 07. 03. 2020 ~
- Sao chép vui lòng nhớ ghi nguồn -
Bao Đồng công tử!