Sáng thức dậy. Thấy lòng mình trống rỗng. Bởi vì thiếu thốn tình cảm nên  bản thân đã lựa chọn thứ tình cảm không nên có. Nên giờ đây nỗi cô đơn lại nhiều thêm một chút. Đã biết trước kết cục nhưng vẫn tham lam muốn nếm trải. Giờ phải làm lại thôi. 
Đừng sợ cô đơn. Chỉ khi cô đơn là một điều bình thường trong cuộc sống này,ta mới có thể chạm tay vào hạnh phúc.