Các bạn có thể đọc phần I của bài viết ở đây:

Chúng ta đang ở đâu trong bậc thang các nền văn minh (phần 1)

Trước khi đến với cấp độ văn minh thứ  IV, chúng ta cùng xem lại những thành tựu của nhân loại trong bước tiến đến cấp độ I. Chúng ta đã phải mất đến 2.5 triệu năm để đến được đến ngày hôm nay, trong đó bao gồm các mốc quan trọng:

  • Khám phá ra cách dùng lửa
  • Sự phát triển của công cụ bằng đá
  • Các cuộc cách mạng công nghiệp
  • Vũ khí hạt nhân và công nghệ nhiệt hạch
  • Và các thành tựu khoa học công nghệ ở thế kỉ 21

Cấp độ I: Điều khiển các dạng năng lượng như núi lửa, sấm sét, động đất…

Cấp độ II: Các dạng cấu trúc Dyson

Cấp độ III: Cyborg và các dạng tiến hóa về mặt sinh học.

Nhưng so với cấp độ IV, mọi thứ dường như không đáng kể.

Một nền văn minh cấp IV có thể sử dụng năng lượng của toàn bộ vũ trụ (1056W). Và chỉ một loài không thể làm được điều này. Xã hội của nền văn minh cấp độ này bao gồm nhiều chủng tộc cao cấp tiến bộ và các loài kém phát triển bị phụ thuộc, thậm chí bị tiêu diệt.

Ở cấp độ này, nền văn minh đó có có thể điều chỉnh mọi thứ ở một nền tảng lớn như không-thời gian, mở rộng  không gian sống đến toàn vũ trụ, sử dụng vật chất tối và năng lượng tối. Họ gần như có năng lực như thần so với nền văn minh cấp 0.

Một đại diện đến từ nền văn minh này là nhân vật Q trong series Star Trek.


Nhân vật Q trong Star Trek

Cấp độ V

Một nền văn minh đa vũ trụ, có thể sử dụng năng lượng của nhiều vũ trụ.

Chào mừng đến với kỉ nguyên Siêu hình học. Hãy cất các giác quan thường thức của bạn ở nhà, vì khi đến cấp độ này, thế giới sẽ được cảm nhận theo cách hoàn toàn khác. Xã hội tiến bộ đến mức này có thể di chuyển qua các vũ trụ song song, những nơi tồn tại các định luật vật lý, vật chất hay không thời gian hoàn toàn khác, tạo ra các dạng sự sống. Những nền văn minh như thế này có thể coi là “Chúa trời” với quyền năng vô hạn so với chúng ta hiện nay.

Theo lí thuyết Điểm Omega của Frank Jennings Tipler, một nhà toán học vũ trụ, nền văn minh này có sử dụng nguồn năng lượng đến mức vô hạn (infinite), có thể tìm hiểu và phục chế lại những thứ xảy ra từ vụ nổ Big Bang cho đến nay, và sống sót nếu như vũ trụ có "lỡ" bị hủy diệt.

Multiverse manipulating

Và ở cấp độ VI,

mọi thứ còn trừu tượng hơn, nó tồn tại bên ngoài không-thời gian, có thể tạo ra các vũ trụ và đa vũ trụ, cũng như dễ dàng hủy diệt nó.

Không có nhiều thứ để nói về nó. Văn minh ở cấp độ này có thể khó tưởng tượng, nhưng nếu nó tồn tại thì bạn hoàn toàn không thể nhận biết được, vì bạn chỉ là một phần của trò chơi. Nền văn minh này là một thứ hoàn hảo và không thể bị hủy diệt cũng gần như không phải xung đột với bất kì cái gì.

Dưới đây là một đoạn truyện tranh minh họa về thang Kardashev của trang web Futurism:


Đọc thêm: