Thu nắng vàng ươm quá.
Mây trời gió mênh mang.
Sắc thu chiều tím lịm.
Tôi thấy tôi lỡ làng.
Cảm tác 08/2021