Không biết sẽ có ai thấy được cái tranh luận nhỏ bé này của em không.. nhưng em chỉ muốn hỏi rằng việc học lại quá nhiều môn có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp sau này của em không? Vì em muốn học lại để cải thiện điểm môn đấy, để có 1 bảng điểm sạch sẽ hơn.. em cảm ơn ạ