Từ tư liệu là phim ảnh, mình có cảm giác hình như nền giáo dục của cả 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều:

- Có 1 thứ gọi là "Kì thi đại học quốc gia"

- Kì thi này được tổ chức bởi chính phủ nước sở tại.

- Hầu hết các đại học danh giá nhất của 3 nước đều sử dụng kết quả này để xét tuyển.

Ba ý kiến của mình có đúng không? Nếu đúng, vậy kì thi đại học quốc gia của Việt Nam khác gì với Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản?