Như tít, chả là em thấy các bạn nữ gặp nhau thường tíu tít, thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ rất là nhiều :3

Nhiều giai thoại cho thấy là con gái bàn chuyện phòng the cũng ác ko kém gì con trai, ko biết có phải các mẹ hay khúc khích vì đánh giá chúng tôi ko :3