KHI MÌNH MỚI HỌC TIẾNG ĐỨC THÌ NEBENSAZT LÀ PHẤN MÌNH THẤY KHÓ NHẤT VÌ PHẢI ĐẢO ĐỘNG TỪ XUỐNG CUỐI CÂU , KHÁC HOÀN TOÀN SO VS TIẾNG ANH VS TIẾNG VIỆT . DO ĐÓ MÌNH KHÓ MÀ THẤM ĐƯỢC CÁI LOGIC NÀY. MÌNH LUÔN NGHĨ TỚI TỪ CHỦ NGỮ TỚI ĐỘNG TỪ RỒI ĐẾN DANH TỪ NHƯNG MÀ NEBENSATZ THÌ KHÁC HOÀN TOÀN. MÌNH CẢM GIÁC NẾU KO CÓ VIỆC ĐẢO ĐỘNG TỪ XUỐNG CUỐI CÂU THÌ TIẾNG ĐỨC SẼ DỄ ĐI 40 PHẦN TRĂM . CÓ  BẠN CÓ LỜI KHUYÊN HAY CÁCH LUYỆN  NÀO KO? CHO MÌNH LỜI KHUYÊN NHÉ?