Cúc họa mi nở rồi, em mở lòng mình chưa?
Sài gòn cứ mưa mỗi chiều rả rích
Bóng đêm đổ dài hàng cây tĩnh mịch
Heo hắt đèn vàng nơi góc phố liêu xiêu
Sao cứ nép mình vào quá khứ tịch liêu
Tháng năm chưa từng chiều lòng cô lẻ
Giấu yếu đuối vào trong mạnh mẽ
Kiêu hãnh nào xóa dấu vết hanh hao
Em còn lại gì sau những chênh chao?