CẢNH BÁO !!! BOSS-CHÁN-PHÈO ĐANG ĐẾN !!!
Boss này đang cố gắng tước đi năng lượng Dopamine của bạn !! Hắn đang ngăn bạn học bài trên trường !!! :v
Ngăn hắn lại nào !!!!