Chào các bạn tớ Mr.Xàm Trô sẽ chỉ cho các bạn mặt tối của chủ nghĩa siêu anh hùng. Start with Batman, Batman tên thật là Bruce Wayne anh sinh ra trong nhà Wayne, anh nhìn thấy ba mẹ chết ngay trước mắt khiến anh bị trầm cảm lớn lên anh quyết tâm tẩy trắng Gotham và trở thành Batman, khi thực thi công lý anh không bao giờ giết tội phạm khiển Joker giết chết Jason Todd là Robin thứ hai trong Death of The Family, chính Batman tiếp tay cho tội phạm lộng hành , liệu Batman có phải người tốt ?Chính Batman là minh chứng cho mặt tối của chủ nghĩa siêu anh hùng . Các bạn thấy thế nào hãy command dưới phần bình luận và cảm ơn các bạn Bye.