Đây là một quan điểm có phần cục súc, các bạn có thể dừng đọc từ đây.


Đã có lần tôi viết về hiến máu nhân đạo và mình cho rằng đây là cách để các tổ chức đạt được lợi ích nhóm. Ăn chặn, kinh doanh trên máu thịt người hiến máu. Và giờ, đề xuất  dự luật bắt buộc hiến máu làm mình càng tin vào suy nghĩ, quan điểm của mình.


Bộ luật đã thay từ ăn chặn sang chiếm đoạt. Nói một cách dân dã là chuyển từ trộm sang cướp. Vì sao mình cho như thế? Trong đề xuất đưa ra có 2 giải pháp:

+ Giải pháp 1, quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu => Tăng số lượng người hiến máu (bắt buộc) dẫn đến làm tăng lượng tiền ăn chặn được.

+ Giải pháp 2, quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu => Điều này đảm bảo ngân sách (từ đâu thì cũng là ngân sách) được chi ra thêm 500 tỷ/năm nhưng không đảm bảo người hiến máu được thêm lợi ích.

=> Tóm lại chuyển từ bí mật rút lõi sang ép buộc bán thân.