Bài thơ số 4

thơ 
hôm nay
vượt ngưỡng chán
chẳng chịu đẩy ra khỏi đầu anh
một lời tử tế nào
nên em ơi
hãy thông cảm
để hôm nay im lặng & chờ đợi
làm hộ anh một bài thơ.
11
820 lượt xem
11
0
0 bình luận