thần chết không quy nộp cây lưỡi hái
tôi lắng tai nghe
nhưng thần chết vẫn không quy nộp cây lưỡi hái
quả tim tôi treo ngược tấm thân gầy
máu tay chân chảy theo tràn cười
bóng tôi quỵ xuống len vào ánh tà vân
trước chỗ mặt trời đang thả mân côi
trước mặt người đàn ông da trắng của châu âu
tôi đọc câu kinh tiếng phạn
rồi chờ cho tới khi lại sực tỉnh ra
mình vô thần và không phương cứu chữa
nên đành nằm đợi chết lên màu xám tro của thần kinh
đang vẽ một màu xám tro khác
tôi gọi là đau buồn
theo tràn cười đang lĩnh hội tuổi trẻ
bên cạnh hiện xác đang đòi bác bỏ hiện hồn
cô đơn thành phần đức hạnh âm hưởng nhất của tinh thần khi tất cả giác quan
cùng dùng với đúng công dụng
lắng nghe thần chết không quy nộp cây lưỡi hái...