Đâu đó vẫn còn một vài người cho rằng:
Nếu bạn học tới lớp 3 hoặc lớp 5,... hoặc học đại học được vài tháng và bỏ không học nữa thì điều đó đồng nghĩa là bạn thất học.
Cuộc đời bạn rồi cũng sẽ đi vào ngõ cụt, không mình hổ, tay gấu đi chém lộn thì cũng đi chộm cướp, không đi chộm cướp thì chỉ có thể đi làm thuê cày mướn cực khổ suốt đời.
Thật ra, nhìn thẳng vô sự thật ở đời thì những gì họ nghĩ đôi khi cũng đâu có sai.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thật ra bỏ học trên những trường lớp đâu có nghĩa là thất học, đâu có nghĩa là đời sẽ đi vào ngõ cụt.
Nếu bạn bỏ học trên trường nhưng vẫn âm thầm tự học thêm những kiến thức mới, kỹ năng mới, tư duy mới,...thì bạn thực chất vẫn là người có học nhưng có thể không được nhiều người công nhận mà thôi.
Còn nếu bạn bỏ học trên trường mà lại không chịu tự nỗ lực học thêm những kiến thức mới, kỹ năng mới, tư duy mới,...thì bạn đúng nghĩa là kẻ thất học, đáng bị cuộc đời dẫn vô ngõ cụt.
Nhiều tấm gương bỏ học đại học, bỏ học từ lớp 3, lớp 5,...nhưng vẫn thành công trong cuộc sống khiến nhiều người cảm thấy việc học không mấy quan trọng.
Hoặc thậm chí tệ hơn là nhiều người còn lấy những tấm gương ấy làm cái cớ để chối bỏ việc học.
Thật ra, những con người bỏ học ở các trường lớp mà vẫn thành công kia nếu không phải thuộc nhóm thiểu số chiếm khoảng 0,001% quá may mắn có được thành công từ trên trời rơi xuống thì tất cả đều là dựa vào nỗ lực, mồ hôi nước mắt và việc không ngừng tự học tập mà tiến lên.
Họ bỏ học ở những môi trường có trường lớp bài bản nhưng họ không hề bỏ học. Họ vẫn âm thầm tự học mà chẳng ai hay biết hoặc công nhận.
Vì vậy, hãy nhớ điều này.
Bạn có thể bỏ học trên trường, bạn có thể từ bỏ bằng cấp nhưng bạn không thể bỏ học.
Và đừng bao giờ lấy những tấm gương bỏ học ở trường nhưng vẫn thành công để làm cái cớ chối bỏ việc học.
Bởi lẽ nếu làm thế, bạn là kẻ ngốc, ngốc ơi là ngốc luôn.
Những người bị đuổi học như Edison, bỏ học từ lớp 3, lớp 5,...hoặc bỏ học đại học như Dương Duy Bách mà vẫn thành công chưa bao giờ ngừng học cả.
Nhớ lấy, tất cả đều không phải là người bỏ học mà họ chỉ bỏ học trên trường mà thôi.
Nếu bạn đủ tự tin rằng mình có đủ may mắn để lọt vào được top 0.001% may mắn sẽ có được thành công từ trên trời rơi xuống thì mới hãy nghĩ tới chuyện bỏ học.
Còn không thì không bao giờ được phép bỏ học
.