Mùa ấy anh về
tựa nơi khung cửa
trông em
Ngoài vườn
hoa vừa kịp nở
Tết thơm mùi pháo
Anh chẳng bận mây, bận gió
chẳng bận lao xao thị thành
Tết anh về anh thưa chuyện mẹ
anh hỏi cưới em!.
Sài Gòn, 18/01/2017
P/s: Mấy bài thơ ngắn tôi viết, đọc lại thấy hay nên đăng
Mấy ông đem thơ này đi tỏ tình thì hết sảy nhé. Tết rồi, tranh thủ dắt gấu về ra mắt gia đình thôi.
:d