Sau 2 tháng kể từ bài viết "Tổng hợp chụp ảnh"
Mình vẫn tiếp tục đi chụp những khoảng khắc hay ho trong cuộc sống bình thường.
Thực hiện chiến lược "lấy số lượng bù chất lượng", mình up mỗi ngày một ảnh trên instagram để xem ảnh mình nó thế nào với hastag ngày nào cũng như ngày nào :)
#vietnamstreetphotography #wanderaroundhanoi #lookandobserve #lifeinhanoi #bnwphotos #bnwcaptures #bw_addiction #bnwzone #aspfeatures #street_storytelling #streets_storytelling #bnwphotographycommunity
Đây là những bức ảnh được nhiều like nhất với số like >5 ( trên tổng số 22 followers) và phần lớn những like có được là nhờ qua hastag :)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13