Hy vọng sau này mình.. à không không không phải sau này mà bây giờ
Bây giờ hãy sống từng giây từng phút
Hãy trân trọng những khoảnh khắc này
Đúng là thỉnh thoảng chúng ta không được dạy dỗ nên lại quên
Vẫn là nên được dạy dỗ lại và thỉnh thoảng kiểm tra lại
Chứ không lại quên hết
Sau một hồi được dạy dỗ và trải qua thêm vài chuyện
Thì tôi mới lại yêu lại cuộc đời, à không yêu lại bản than và cuộc sống này
Cố gắng và cố gắng hơn nữa nhé tôi ơi