Đứng ở đâu để thấy được mặt trời xanh, sao mộc với sao hỏa nhỉ :) Và chẳng lẽ phải đến Bắc Cực để ngắm cực quang sao :’( 

http://www.thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=635:7-ve-dep-khong-nen-bo-qua-cua-bau-troi&catid=41:thien-cau&Itemid=66