(Đúng là tự nhấc đá đập chân mình :) Tự nhiên nghĩ gì mà lại hứa làm cái thử thách này không biết.)
Hôm nay quá mệt để bật cái lap lên ngồi viết. Nên tôi quyết định nằm viết :)
Lại thêm môt chủ đề về chuyện tình yêu.
Khi hai người yêu nhau rồi chia tay nhau, chuyện tưởng hết mà chưa hết. Bởi tôi phát hiện ra một số người cho rằng, sau chia tay ai có người yêu trước là người có lỗi nhiều hơn.
Tôi thật sự không hiểu người ta lấy đâu ra cái suy nghĩ như thế. Rằng chia tay xong, ai có người yêu trước sẽ là người bội bạc hơn, tình nông nghĩa cạn hơn. Sao nhỉ? Vừa chia tay người cũ xong đã có ngay người mới được. :)
Nếu nói như họ, tôi và mối tình chia tay được 5 năm rồi. Và theo lẽ đó, người ta đến bây giờ vẫn chưa có người yêu mới và tôi cũng nên như thế. Tức là chúng tôi sẽ cùng nhau đầu bạc răng long chỉ có điều là không phải nắm tay nhau già đi. :) Không hiểu cả hai đều nhường nhau có người mới trước thì đến bao giờ chúng tôi mới có một bến đỗ hạnh phúc khác.
:)