Khi viết ra những dòng này, thực sự Tôi, một thằng đàn ông 26 tuổi đang có quá nhiều bế tắc và mông lung. Năm 2018 vừa qua đi để lại trong tôi quá nhiều đau thương và mất mát; gia đình tôi mất đi người đàn ông trụ cột - bố tôi, quá đột ngột; sự ra đi của ông thực sự là một cái gì đó hụt hẫng quá lớn, gia đình như rắn mất đầu vậy.
Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng thiếu quyết đoán, mọi sự quyết định của tôi đối với gia đình sau khi Bố tôi mất đều bị bà hoài nghi, nhiều khi là không tán thành vì có thể là không tin tưởng tôi, nghĩ tôi trẻ con... mặc dù là sau đó có người này, người kia khuyên giống tôi thì bà mới nghe...
Bản thân tôi đang có 1 công việc nhà nước chán ngán... ì ạch, quan liêu và mỗi ngày đi làm của tôi thực sự vô cùng áp lực...
Tôi viết ra những dòng này hẳn nhiều bạn sẽ cho tôi là con người thất bại. Đúng! Tôi đang thất bại! Tôi mong có ai đó trong Spiderum đã và đang thành công có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đã trải qua và chỉ cho tôi một mô hình kinh doanh phù hợp để tôi có thể bứt ra khỏi vũng lầy của cuộc đời này.
Hãy chia sẻ, hãy chỉ bảo tôi, từ những bước nhỏ nhất như: Ý tưởng; Vạch ra kế hoạch; đường đi nước bước; công tác quản lý nguồn vốn; quản lý doanh thu; tái đầu tư...vv.
2019 Tôi thấy phải làm một cái gì đó! Cảm ơn các bạn đã đọc những chia sẻ của tôi!