Tao muốn bóc trần mọi thứ 
Tao muốn lột bỏ sự cô độc 
Mày là ai, tao muốn biết
Xé toạc đi lớp vỏ, đến đây với tao
Mày là ai, tao muốn biết mày là ai
Đến đây nào! Đến đây.

Tao muốn bóp chặt Tao muốn nó tuôn trào
Giả dối, khổ đau, cô độc à! Ra đây nào.
Mày đang cảm thấy gì? Tao muốn biết.
Ở bên trong có gì???
Tao biết nó khác ở bên ngoài này.

Tao muốn miết nát, tao muốn chà đạp, tao muốn đập, tao muốn cấu, dứt ra từng miếng từng miếng. Bên trong có gì vậy. Nói cho tao. Đừng sợ hãy nói cho tao.
Nóng quá. Nóng quá. Thứ mặt nạ này nóng quá. Cởi ra. Cởi ra.
Nói cho tao biết. Mày là ai
Khó chịu quá. Khó chịu quá
Cởi ra cởi ra. Lớp mặt nạ này.
Mày là ai
Đập hết, vứt hết đi. Tao không cần.
Tránh hết ra. Lùi lại
Mày có nghe tao nói không. Cởi ra!
Nóng quá
Bộ da người này sẽ thiêu chết mày
Nói cho tao biết đi. Mày là ai

Thoát khỏi đây. Tao muốn sự thật 
Mày có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu tổn thương mang hết ra đây. Tao muốn xem.Đừng sợ tao hứa sẽ không động tay động chân
Ngồi im nào, cho tao xem. Mày là ai.

Ha Ha Ha lộ rồi  lộ rồi. Thấy rồi.