Chữ ngại đánh lại chữ tình 
Mình thương mình muốn chỉ mình biết thôi 
Cớ sao người chẳng hiểu mình
Người nghi người ngại tình bay mất rồi.

Anh chẳng ngại chuyện chúng mình 
Sao em lại muốn cất tình trốn đi 
Ngoài kia đâu chỉ đôi mình 
Giữ sao chặt nổi mối tình hoài nghi.
Thanh Tú - Aurora
25/04/20.