- Riêng - (Thơ viết cho ngày tốt nghiệp)

Submarine (2010).
Sáng ra vạn vật ngả nghiêng
Hoá ra ta đã ra riêng thật rồi
Đời tồi đời chẳng đợi ta
Tháng năm cứ chạy ma nào đứng yên
Mở mắt thủ thỉ mình mình
Tâm tình chưa lớn đã tra mất rồi.
Thanh Tú - Aurora.
8
697 lượt xem
8
2
2 bình luận