logo
nabokov n @nghiemtunga4
Một con người luôn chối bỏ nhân dạng, yêu thích nữ quyền, Foucault, Marx và văn chương Nabokov. Facebook: https://www.facebook.com/tungnghiem.author
13 Followers
22 Spiders