logo
Chuyện của Uy @chuyencuauy
Mình là Uy. Mình sẽ kể bạn nghe câu chuyện của mình, của bạn, của đất trời, và những điều bé nhỏ của cuộc sống thừa sắc màu, nhiều thi vị này. Mình là Uy. Mình là người kể chuyện.
0 Follower
0 Following
3 Spiders