logo
Cầm Nã Thủ @MinhTran
“Anh phải biết cũng nhiều khi ta phải giấu kín những mối cảm xúc của ta đi, nếu không, ta chỉ làm một trò cười.”
5 Followers
1 Followings
16 Spiders