Mình đang có ý định học đại học ở TP. Hồ Chí Minh nhưng mình đang học tại Hà Nội và còn là thí sinh tự do. Mình đã tìm hiểu trên mạng nhưng các nguồn thông tin không rõ ràng và chẳng có ai để hỏi cả. Hình như trên spiderum có bạn cũng ở Hà Nội vào Nam học thì phải, mình đã đọc một bài viết nào đó mà chẳng nhớ nữa. 
Mình đang thắc mắc một số vấn đề:
1. Năm 2018 hay những năm có kì thi quốc gia thì nếu thi ở Hà Nội có được xét tuyển các trường Đại Học trong Nam không( trong trường hợp của mình là ĐHXH&NV TP. Hồ Chí Minh) hay phải vào trong nam thi mới được xét tuyển.
2.Nếu thi ở Hà Nôi mà xét tuyển Đại học trong Nam được thì Hồ sơ nhập học có khác không
3.Mình là thí sinh tự do nên vẫn chưa biết thủ tục đăng ký thi quốc gia thế nào? Bạn nào đã từng chỉ mình với( cần có những giấy tờ gì, lấy giấy tờ ấy ở đâu, nộp cho ai, ở đâu). 
Please!