Nỗi buồn là đẹp nhất... nhưng thường thì em sẽ đẹp hơn...