- thì đến với môn hệ điều hành, bạn sẽ học được các nội dung sau đây

tổng quan hệ điều hành
tiến trình
đồng bộ
điều phối
quản lý bộ nhớ
quản lý nhập xuất
quản lý tập tin

tổng quan hệ điều hành:


-chúng ta sẽ biết các định nghĩa về hệ điều hành
-chúng ta biết được chức năng chủ yếu của hệ điều hành

+quản lý chia sẻ tài nguyên
+giả lập 1 máy tính mở rộng
-chúng ta đi tìm hiểu về các thành phần của hệ điều hành
+quản lý tiến trình
+quản lý bộ nhớ
+quản lý hệ thống tập tin
+quản lý nhập xuất
+hệ thống dịch lệnh
+đảm bảo an toàn hệ thống
+quản lý mạng
-phân loại hệ điều hành
+
xử lý theo lô
+xử lý đa chương
+hệ thống chia sẻ thời gian
+hệ thống song song
+hệ thống phân tán
+hệ thống thời gian thực
-cấu trúc của hệ điều hành
+cấu trúc đơn giản
+cấu trúc phân lớp
+lõi nhân tối thiểu
+mô đun
phần cứng máy tính
+bộ xử lý(processor)
+bộ nhớ
+ổ đĩa
+thiết bị nhập xuất
+bus truyền

tiến trình

-tổng quan
-ảnh của 1 chương trình đang thực thi

+1 chương trình đang thực thi
+bản ghi hàm
-khối quản lý tiến trình(process control block)
+thông tin trong 1 PCB
+vị trí lưu trữ PCB
-trạng thái của tiến trình
-tiểu trình(thread)
+tổng quan
+mô tả đa tiểu trình
+mô hình 1 1
+mô hình nhiều 1
+mô hình nhiều nhiều
-chuyển đổi ngữ cảnh
+chuyển đổi ngữ cảnh được thực hiện như thế nào
+chuyển đổi ngữ cảnh cứng-mềm
+chi phí cho 1 chuyển đổi ngữ cảnh
-truy xuất thủ tục trong nhân hệ điều hành
+không gian địa chỉ hệ  thống và không gian địa chỉ người dùng
+đường vào nhân hệ điều hành
+hàm hệ thống
+thao tác trên tiến trình gồm thao tác tạo lập và thao tác kết thúc tiến trình
+cấp phát tài nguyên cho tiến trình
-giao tiếp giữa các tiến trình
+hệ thống chia sẻ vùng nhớ
+hệ thống chia sẻ thông điệp
-giao tiếp tiến trình trên các máy tính khác nhau
+sockets
+lời gọi thủ tục từ xa(remoter procedure calls)
mình nghĩ các bạn cần đọc liên tục khoảng 1 tháng để nắm vững các kiến thức trên