toán học có thể đưa chúng ta đến mọi nơi và nó cũng làm cho chúng ta học bất cứ cái gì cũng xuất sắc

thì phương trình khi được biễu diễn lên hình học chính là tập nghiệm của nó, tại sao chúng ta có thể giải 2 phương trình bằng hình học thì hai tập nghiệm nó giao nhau tại 1 điểm hay và phương trình cùng giao nhau tại 1 điểm, hay là đi giải hệ phương trình. là đi tìm cái điểm giao nhau của các pt, chúng ta chỉ có thể giải phương trình 2 ẩn bằng đồ thị, vậy tại sao lại có phương trình 3 ẩn pt 4 ẩn, vì phương trình trên 2 ẩn thực thị chỉ là pt 2 ẩn, cũng giống mảng 2 chiều 3 chiều 4 chiều thực ra cũng chỉ là mảng 1 chiều
- hay bình phương chẳng qua cũng là nhân mà người ta nói bình phương ma trận lại có người ko hiểu
toán là 1 môn cực kì hay, cực kì quan trọng, đi học đại học để biết được kiến thức của chúng ta quá nhỏ bé cũng như thấy được các môn học nó hay như thế nào, tầm quan trọng của việc học, và cách sử dụng internet để học và tầm quan trọng của việc học trên trường và cả việc tự học, các slide thường ko cho chúng ta thấy vẻ đẹp của việc học nhưng chúng ta có internet mà
ma trận là nơi chúng ta lưu hệ pt vào