deadline mốt thời gian định mệnh.
phân loại những loại người chạy deadline.
Loại 1: Những con lười 
loại này là loại thời gian là thứ vô hạng cảm giác như deadline không bao giờ đến với tụi nó vậy và câu cửa miệng lúc nào cũng là 
(( Còn tận......mới tới ngày nộp mà.) đây là loại dể chết chìm trong deadline nhất.
Loại 2 : Nhưng con (bitch) siêu tốc 
Với loại này chỉ cần vài giây là mọi thứ đã hoàng thành và câu cửa miệng của bọn này là 
(( tao làm xong rồi)) đây là loại hay làm sai đê bài làm cứ tưởng là đầy đủ nhưng khi nhìn kỉ thì chẳng có gì ra hồn cả. Và thường gần đến deadline còn khoảng vài tiếng trước khi nộp chúng mới nhận ra là thôi chết sai đề.
loại 3: Động vật kí sinh
Và loại nay là loại có hậu cung vững vàn chúng có thể nhờ mọi người mổi người một chút và kết hợp lại thì chúng nó cũng xong bài và câu cửa miệng thường là (( Cứu tao đi))
loại 4: con nhà người ta ( bản lỗi)
loại này chủng bị bài rất kĩ bài dôi  khi kỉ quá nhưng thường làm những cái gì đâu không chản liên quan đến bài.
loại 4: chuẩn con nhà người ta
loại này không có gì để nói vừa siêng vừa giỏi ai cũng ngưởng mộ
loại 5: kẻ ngoài cuộc 
loại này chung còn chẳng biết đây là đâu, mình là ai và tại sao chúng lại dược phái xuống trần gian nay.
Tuy vậy còn nhiều loại khác nữa nhưng chúng khá hiếm hoặc có thể mình chưa gặp qua nếu biết còn loại nào nữa thì cho mọi người biết ở dưới phần bình luận nha.