Mình có những người bạn mình rất quý. Quý quá nên... mỗi quý gặp nhau một lần.
Hồi trước cứ nghĩ bạn càng thân thì càng phải đi chơi với nhau, là phải dành cho nhau càng nhiều thời gian càng tốt, càng phải hiểu nhau thật nhiều thì mới có thể nói là thân.
Còn đám bạn mình quý lạ lắm!
23-TUỔI-EDUCATION
Lâu lâu mới gặp một lần. Vậy nên mỗi cuộc nói chuyện chắc hẳn chỉ vừa đủ cho những câu chuyện cập nhật đời sống (a catch-up). Vừa đủ!
Lâu lâu thấy nhau trên FB, lúc thì like, lúc thì comment, lúc chẳng làm gì, chỉ biết bạn mình vẫn còn đang thở là được rồi.
Mình - 23 tuổi nhận ra:
Bạn thân giống như không khí.
Nhẹ nhàng nhưng quan trọng. Mình biết không khí luôn bên mình, mình biết ơn không khí! Vì quá quan trọng nên đỗi tự nhiên, mình dành thời gian, dùng những điều mà không khí mang lại để phát triển bản thân một cách rộn ràng, toả sáng hơn.
Mình biết không khí cũng đang vui vì điều đó.

/ Đây là bài viết đầu tiên nằm trong Series 23-TUỔI-EDUCATION - BÀI HỌC TUỔI 23 của Phuoc Puu /