Lợi dụng sự thành công của series Vietbay Sharing, tôi đã được BTC (Vietbay) cho phép mở Vietbay Sharing x (TED->TEDx), với chủ đề Tìm Việc ở Silicon Valley. Mục đích của buổi chia sẻ này là nhắm tới các đối tượng sinh viên (trong nước và ngoài nước) hay các bạn đi làm rồi muốn tìm cơ hội làm việc tại Silicon Valley.


Giờ Việt Nam: 30/8/2020, 9:00-11:00 (AM)
Giờ USA/Los_Angeles: August 29, 7:00-9:00 (PM)

Live Stream:

Đặt câu hỏi:

Các chủ đề có thể được bàn tàn
- Cuộc sống ở SV ra sao
- Làm sao để có được cuộc phỏng vấn đầu tiên
- Resume, referal, và LinkedIn
- Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đầu tiên
- COVID và Silicon Valley
- Những ngộ nhận thường gặp
- Những mẹo vặt khác
Hỏi đáp với chuyên gia

Hãy chia sẻ tin này với những ai quan tâm.