hỏi đáp 2vn

bác nào thần thánh triết học cho em hỏi câu:phân tích giá trị triết học của câu nói " không ai tắm 2 lần trên một dòng sông" mai e kiểm tra rồi pls