nhưng anh không biết tôi khóc hôm qua
và nhiều hôm sau nữa
nhưng anh không biết
anh không biết rằng ở giữa đại dương là những cái xác sắp sửa tan biến đi của hoàng hôn
và anh không biết điều tôi muốn 
chỉ là
tôi biết anh không hề biết.
nếu như tôi là một cơn gió, có lẽ anh sẽ yêu tôi hơn. một cơn gió thì chỉ thảng hoặc, nhẹ nhàng và gần như không tồn tại, lướt qua anh vài ba bận, chẳng bao giờ làm anh phiền lòng. có lẽ anh sẽ trân trọng tôi hơn, biết đâu. có lẽ anh sẽ không phớt lờ sự tồn tại của cơn gió.